Showing all 2 results

 • KPG LEARN
  Sale!

  Basics English for Beginners

  Original price was: 1,290฿.Current price is: 990฿.

  คอร์สเรียนภาษาอังกฤษรูปแบบ interactive video พร้อมแบบฝึกหัด และเฉลยสำหรับผู้เริ่มต้น (ระดับภาษา A2 ตามเกณฑ์ CEFR) ในการทำความเข้าใจ 10 ประเด็นพื้นฐานที่สำคัญของภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น และมีพื้นฐานที่แน่นขึ้นสำหรับการต่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง คอร์สเรียนแนะนำสำหรับผู้เรียนที่

  • เชื่อว่าความเข้าใจในหลักการใช้ภาษาอังกฤษ คือ สิ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
  • มีภาษาอังกฤษระดับเริ่มต้น และมีความกังวลที่จะฝึกฝนเรียนรู้/ใช้งานภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ
  • ต้องการปรับพื้นฐานให้แน่น เพื่อความสามารถในการสื่อสารและใช้งานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น

  ข้อมูลสำคัญ

  • มีคำถามชวนคิดและค้นหาคำตอบระหว่างเรียน แบบฝึกหัดทดสอบความรู้ก่อนเริ่มเรียน และแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เข้าเรียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ระยะเวลา 1 ปี
 • KPG LEARN
  Sale!

  Essential English ก่อน Go Inter

  Original price was: 1,290฿.Current price is: 990฿.

  คอร์สเรียนภาษาอังกฤษรูปแบบ interactive video พร้อมแบบฝึกหัด และเฉลย สำหรับระดับภาษาปานกลาง (ระดับภาษา B1 ตามเกณฑ์ CEFR) 10 บทเรียนที่สำคัญสำหรับการต่อยอดภาษาอังกฤษเฉพาะทาง อาทิ เพื่อการศึกษาต่อ เพื่อการทำงาน เพื่อการเตรียมสอบ รวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษทั่วไปในระดับที่สูงขึ้น

  คอร์สเรียนแนะนำสำหรับผู้เรียนที่

  • ต้องการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติ หรือก่อนศึกษาต่อต่างประเทศ
  • ต้องการเตรียมพื้นฐานให้ดีและแน่นเพียงพอ สำหรับการฝึกเขียน essay ภาษาอังกฤษ ให้ได้คะแนนดีและเข้าใจได้

  ข้อมูลสำคัญ

  • มีคำถามชวนคิดและค้นหาคำตอบระหว่างเรียน แบบฝึกหัดทดสอบความรู้ก่อนเริ่มเรียน และแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เข้าเรียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ระยะเวลา 1 ปี